Allmänna villkor, köp- och betalningsvillkor

Genom att anmäla dig till någon av PT-tjänsterna accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor.

 1. Anmälan och nyttjande av PT-tjänsterna: Du anmäler dig genom att skicka ett mail till info@coachlisa.se. Då tjänsten är bokad och klar betalas fakturan i god tid i förväg.
 2. Åldersgräns: Du måste vara över 18 år för att träna med Coach Lisa.
 3. Medicinskt ansvar och friskrivning: Varken Coach Lisa eller Lisa Englund har inga läkarkunskaper, därför ges inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på huruvida eller när du kan börja träna igen efter en förkylning, skada eller sjukdom.Läkares, naprapaters, kiropraktorers, sjukgymnasters eller annan specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand. Coach Lisa ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. Coach Lisa gör träningspplägg för att du ska nå eller komma närmare dina mål. Du ansvarar själv för att lära dig och säkerställa tekniken på övningarna. Övningarna får du beskrivna för dig och skickade till dig, men om du är minsta osäker på övningsutförandet så ansvar du själv för att lära dig övningarna genom att förslagsvis träffa en kunnig personlig tränare i verkligheten. Coach Lisa ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av din träning, användande eller oförmågan att använda tjänsterna från Coach Lisa. Friskrivningarna i dessa allmänna villkor gäller om inte annat följer av tvingande lagstiftning.
 4. Hälsotillstånd: Coachning online är inte för dig med skador, inte heller för dig som har ätstörningar eller sjukdomar som anorexi, bulimi eller ortorexi. Om du är gravid så ansvarar du själv för att upplysa Coach Lisa om detta, det är viktigt att gravidanpassa träningen i god tid.
 5. Garanti och resultat: Kosten och träningen som rekommenderas via coach Lisa är metoder som är vetenskapligt förankrade i forskning. Coach Lisa lämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar, även om Coach Lisa lovar att göra sitt allra bästa för att det ska bli resultat. För att du ska nå dina mål så är det viktigt att genomföra planen fullt ut – gör du det så blir det sannolikt resultat. Bara du kan se till att träningen blir av och bara du kan styra över vad och hur du äter.Observera att det inte räcker med att boka några veckor för att få resultat. Du behöver lägga både tid och engagemang för att lyckas. Du behöver genomföra de inplanerade träningspassen samt avsätta tid för att kostplanera, handla mat i förväg, förbereda dina måltider och följa kostplanen.
 6. Avtalsperiod, träningsrapport : Du väljer själv en träningsperiod och betalar i förskott. Sedan ansvarar du själv för att utnyttja perioden. Tiden i din träningsperiod rullar på från det överenskomna startdatumet (framgår av fakturan), oavsett om du utnyttjar träningsprogram och coachning eller inte.
 7. Paus i avtalsperioden: Du kan pausa träningsperioden i max 7 dagar om du exempelvis blir förkyld och det gör du i förhand, så snart du känner dig krasslig.
 8. Ångerrätt: Du har rätt att att ångra dig inom 14 dagar från att du anmälde dig via mejl.
 9. Immateriella rättigheter: Allt material som du erhåller från Coach Lisa omfattas av Upphovsrättslagen. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till Coach Lisa. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av Coach Lisa.
 10. Ändringar: Coach Lisa äger rätt att när som helst ändra innehållet på sajten utan att meddela eller inhämta godkännande.
 11. Personuppgifter: Du ansvarar för att lämna sanna uppgifter om dig själv, din ålder exempelvis. Genom att anmäla dig så förbinder du dig samtidigt till att lämna korrekta uppgifter.Om du byter mejladress så ansvarar du själv för att också meddela Coach Lisa. Genom att anmäla dig så samtycker du enligt GDPR.
 12. Integritet: Den enda som vet ditt fullständiga namn är Coach Lisa och allt du skriver och berättar för Coach Lisa stannar hos henne.
 13. Lagval och tvist: Eventuell tvist hänförlig till villkoren, användningen av tjänsterna skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.