fbpx
  1. COACHLISA är en enskild firma som drivs av Lisa Englund och som erbjuder tjänster inom ramen för personlig träning. Tjänsternas innehåll beskrivs och preciseras genom hemsidan. COACHLISA nås lämpligast via telefon: 070-430 25 79. Alt via info@coachlisa.se. Villkoren gäller vid beställning av de tjänster som erbjuds på hemsidan.
  2. Vid konsultationen, dvs första tillfället vi ses fyller du i din hälsodeklaration som även bekräftar att du tagit del av och godkänt villkoren för att träna med COACHLISA.
  3. Priser: samtliga priser är inklusive moms och gäller i enlighet med vad som framgår av coachlisa.se tills vidare. COACHLISA förbehåller sig rätten att ändra priserna efter att en period för köp löpt ut. Beställer du exempelvis en PT-tjänst till kampanjpris, kan priset komma att ändras i det fall att du efter utgången av din period önskar beställa ytterligare ett paket.
  4. Träningstillfällen: PT-paketen som erbjuds på coachlisa.se skall nyttjas inom tiden: 10 tillfällen = 4 månader, 15-20 tillfällen = 6 månader. Detta för att vi tillsammans skall erhålla de bästa förutsättningarna för att lyckas nå dina mål. Varje tillfälle är 55 min.
  5. De betalningsmetoder som tillämpas är faktura eller swish. Betalning skall ske i förskott. För betalning mot faktura gäller följande: Betaltiden är 10 dagar efter fakturadatumet. En månadsfakturering kan diskuteras vid större PT-paket. Ingen faktureringsavgift tillkommer under förutsättning att du betalar fakturan i tid. Påminnelseavi på obetald faktura sänds dagen efter förfallodatum. 50 kr påminnelseavgift tillkommer. Förblir fakturan obetald 7 dagar efter påminnelseavi utskickats kan inkassoåtgärd komma att vidtagas
  6. Medicinskt ansvar och friskrivning. Erbjudna tjänster utgör inte medicinsk rådgivning. Medicinska specialisters råd eller behandling gäller alltid i första hand. Begreppet innefattar, men begränsas inte till, läkare, sjukgymnast, naprapat eller dietist. Du bär själv ansvaret att kontakta läkare om du är osäker på när du kan eller bör träna igen efter skada eller sjukdom. COACHLISA ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador till följd av nyttjandet av tjänsterna. Du ansvarar själv för att övningarna som innefattas i tjänsterna utförs med korrekt teknik
  7. Garanti och resultat: COACHLISA baserar sina tjänster på beprövade metoder som är vetenskapligt förankrade. Detta är dock ingen garanti i sig för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar. Du ansvarar själv för att följa inplanerad tränings- och kostplan samt att investera den tid och personligt engagemang som krävs för att tjänsterna skall ge önskat resultat. Var realistisk i dina förväntningar. Observera att COACHLISA bistår dig med verktyg, men att resultatet i slutändan består av ett hårt jobb, disciplin och kontinuitet från din sida. COACHLISA kan vidare komma att avråda dig från att nyttja tjänster om dessa inte kan anses vara till rimlig nytta för dig. Detta gäller även när tjänsterna redan har börjat nyttjas